8 Då såg jag en blek häst, och han som satt på den hade namnet Döden. Och Graven följde tätt efter honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med ett långt svärd, med svält, med dödlig sjukdom och genom jordens vilda djur.

Blek häst. Det grekiska ordet för blek här är Kloros (χλωρός) från vilket vi får ord som klorin och klorofyll. Kloros betyder en blek grön-gul färg som till exempel på nya groddar. Så egentligen såg Johannes en grön häst. Hästen har en blekgrön ton som påminner om kadaver eller förruttnelse.

Så de fyra hästarna är vit, röd, svart och grön, vilka är motsatsfärger. De är också färgerna som representerar väderstrecken väst, söder, norr och öster i Kinesisk tradition. Det är intressant att notera att svarta havet är norr om Israel och röda havet söder om Israel, vilket förmodligen har med väderstrecken att göra. Vitt, rött, svart och grönt är av en händelse också de vanligaste färgerna i flaggor från muslimska länder.

Jordens vilda djur behöver inte vara stora djur. De kan också vara mikroskopiska djur: Bakterier och virus.