1 Och ängeln visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt ut från Guds och lammets tron.

17 Anden och bruden säger om och om igen: ”Kom!” Och alla som hör det ska säga: ”Kom!” Och alla som är törstiga ska komma. Alla som vill ska fritt få dricka av livets vatten.

Floden med livets vatten representerar Jehovas anordning för att återföra lydiga människor från synd och död. En del av livets vatten finns redan tillgängligt i de goda nyheterna. Låt oss alla säga “Kom!” till alla som törstar efter sanning.