15 Därefter firade hon ner dem med ett rep från fönstret, för hennes hus låg på en sida av stadsmuren. Ja, hon bodde i själva verket på muren.

16 Hon sa till dem: ”Ge er av till bergstrakten och göm er där i tre dagar, så att de som förföljer er inte hittar er. När de har kommit tillbaka kan ni fortsätta.”

18 om du, när vi kommer in i landet, binder det här röda snöret i fönstret som du firat ner oss från. Och se till att samla din far och mor, dina syskon och alla dina släktingar hos dig i huset.

Rep, Snöre. Varför används två synonymer för samma föremål?

På hebreiska är rep chebel (חֶבֶל) och snöre är tiqvah (תִּקְוָה). Chebel betyder också “smärta, sorg”, och tiqvah betyder också “liv, förväntan, hopp, det jag ser fram mot”.

Däremellan nämns en period på 3 dagar när spejarna ska gömma sig i bergen.

Vilket annat mönster känner vi till där vi börjar med smärta och sorg, och efter en period på tre dagar kommer liv och hopp? Jesus död och uppståndelse som tar oss alla från ett tillstånd av sorg och smärta till ett tillstånd av liv och hopp.

Tillfällighet? Eller ordval guidat av helig ande till en mönsterprofetia?