9 Han har gjort stjärnbilderna Ash, Kesil och Kima och stjärnbilderna på söderns himlavalv.

Ash Möjligen stjärnbilden Stora björnen (Ursa Major).

Kesil Möjligen stjärnbilden Orion.

Kima Möjligen stjärnhopen Plejaderna i stjärnbilden Oxen (Taurus).