12 Det kom ett ord till mig i hemlighet,en viskning nådde mitt öra. 13 Oroande tankar kom över mig i syner om natten,när människor sov som djupast. 14 Jag skakade av skräck,jag fylldes av bävan. 15 En ande strök förbi mitt ansikte,håret på min kropp reste sig. 16 Sedan stannade den upp.Jag kunde inte urskilja hur den såg ut,men det var en gestalt framför mig. Allt var tyst. Sedan hördes en röst:

Det som beskrivs här är väldigt likt vad som kallas sömnförlamning.

Vid sömnförlamning vaknar en person från sin sömn och finner att de inte kan röra på sig. Detta är självklart skrämmande i sig själv, men fenomenet är ofta sammankopplat med stark skräck och känslor av överhängande fara, förestående undergång eller någon slags ond eller negativ närvaro. Det rapporteras ofta att folk ser mörka gestalter, skuggfigurer, röda glödande ögon och andra skrämmande visioner. Ofta hör de saker också, vilket kan variera från höga skrämmande ljud till röster som viskar hotfulla och skrämmande saker. De tre vanligaste gestalterna som folk rapporterar att de ser är 1) en man med en hatt, 2) en figur i någon slags kåpa, 3) en feminin figur med röda glödande ögon (hagga/sukubus). Observationerna är förvånansvärt lika oavsett vilken kulturell bakgrund folk kommer från.

Psykologin har svårt att fullständigt förklara symtomen, så det är mycket troligt att det åtminstonne till en viss del kan ha att göra med onda andevarelser. Och det låter som att Elifas hade en sådan upplevelse. Elifas var förmodligen involverad i ockultism.