6 Nu kom den dag då änglarna trädde fram inför Jehova, och Satan ställde sig också bland dem.

Änglarna. Ordagrant “Guds söner”. Uttrycket Guds söner syftar alltid på en direkt skapelse av Gud: Adam, Jesus, änglar och smorda kristna som får en ny andlig kropp.

Satan hade vid den här tiden fortfarande tillträde till himmelen och Guds tron. Så idén at Satan’s fall från himmelen som beskriven i bland annat Uppenbarelseboken, inte inträffade i Eden när han orsakade människorna att synda, som vissa tror.

9 Då svarade Satan Jehova: ”Men är det utan orsak som Job är gudfruktig? 10 Har inte du skyddat honom och hans hus och allt han äger? Du välsignar ju allt han gör, och hans boskap breder ut sig i landet.

Denna utmaning gäller alla Guds tjänare. Tjänar vi Gud för fördelarna och välsignelserna, eller för att det är det rätta?