14 Därför ska Jehova själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan ska bli med barn och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immạnuel. 15 När han har blivit gammal nog att förkasta det onda och välja det goda ska han äta smör och honung. 16 För innan pojken har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda ska det land vars båda kungar du fruktar bli helt övergivet.

I Matteus 1:22,24 applicerar Matteus detta skriftställe på Jesus. Självklart blev den unga kvinnan Maria med barn och födde en son, men vad betydde de andra delarna.

Gammal nog att förkasta det onda och välja det goda hänvisar till judarnas tradition kallad Bar Mitzva, d.v.s. att en pojke vid 13 års ålder anses ansvarig inför lagen.

Smör och honung betyder välstånd. Palestina var landet som flyter av mjölk och honung, och smör, eller mjukost, ansågs vara den finaste mjölkprodukten.

I den första uppfyllelsen betydde profetian att innan pojken Immanuel blivit 13 så skulle Assyrierna ha upphört sin belägring och försvunnit.

I den andra uppfyllelsen om Jesus blir frågan, vilka är de båda kungar du fruktar?

När Jesus föddes regerade Herodes den äldre. Han försökte döda Jesus, så Guds ängel sa till Josef att fly till Egypten.

Efter en tid hade Herodes dött, så Gud sa till Josef att det var säkert att komma tillbaka. Men Herodes son, Arkelaus, regerade i Juda, och han var ökänd som en galen despot. Så även om han inte direkt varvare efter att döda Jesus så var Josef klok nog att undvika hans område.

De båda kungar du fruktar i Jesus fall var Herodes och Arkelaus. Herodes dog och år 6 V.T. blev Arkelaus avsatt och utvisad från Judea till Gallien.

Jesus växte upp i frid och välstånd i Nasaret. Och som alla barn som inte växt upp under svält så fick han förmodligen äta både smör och honung.

Detta var allt väl innan Jesus fyllt 13, vilket betyder att denna profetia blev perfekt uppfylld på Jesus också.