11 Som en herde tar han hand om sin hjord. Han samlar lammen med sin arm, och han bär dem i sin famn. Varsamt leder han dem som ger di.

Underbart bildspråk för hur Jehova tar hand om de sina.

13 Vem har tagit mått på Jehovas ande? Vem kan ge honom råd och undervisa honom?

Mönniskor som försöker kritisera och dömma gud är bara patetiska.

16 Inte ens Libanons alla träd räcker för att hålla en eld brinnande, dess vilda djur är inte nog för ett brännoffer.

Ingenting vi kan ge eller göra är tillräckligt som offer. Endast Jesu offer är värt nåt. Vi får åka snålskjuts på det.

22 Han tronar över jordens rund, dess invånare är som gräshoppor för honom. Han breder ut himlen som ett tunt flor, spänner ut den som ett tält att bo i.

Jorden är rund. Vi är insignifikanta.

Himlen kanske är atmosfären som är ett tält i bor i. Men det är intressant att tänka på att rymden expanderar, “breds ut” hela tiden. Modern fysik har börjat inse att rymd i sig är fungerar som ett multidimensionellt tygliknande material som sträcks ut medan det expanderar.

26 ”Lyft blicken mot himlen och se: Vem har skapat allt detta? Han leder dem som en här, räknar dem en efter en. Han kallar dem alla vid namn. Så överflödande är hans dynamiska energi, så vördnadsbjudande är hans kraft, att inte en enda av dem saknas.

Gud har minne nog att minnas varenda triljard av galaxer med truljarder av stjärnor. Självklart minns han allt om var och en av oss.

Han dynamiska energy öcerflödar och det är därför de finns till. E=mc2 beskriver hur mycket energi som finns i materia. Energi är lika med massa gånger ljusets hastighet upphöjt till 2. Med andra ord krävs ofantliga mängder energi för att skapa materia, och det har Gud.

27 Jakob, varför säger du, och Israel, varför påstår du: ’Min väg är dold för Jehova, Gud bryr sig inte om att jag behandlas orättvist’?

Vissa Judar i Babylon kanske tyckte att deras plåga var dold för Jehova, men Jesaja påminnde dem att inget är bortom hans räckhåll.

28 Vet du inte? Har du inte hört? Jehova, skaparen av hela jorden, är en evig Gud. Han blir inte trött eller utmattad. Ingen kan utforska hans vishet.29 Han ger den trötte kraft och ny styrka till dem som saknar energi.30 Pojkar blir trötta och utmattade, unga män snubblar och faller,31 men de som hoppas på Jehova ska få nya krafter. De ska sväva högt som med örnens vingar. De ska springa och inte bli utmattade, de ska vandra och inte bli trötta.”

Den med energi nog att skapa universum blir aldrig trött, och överflödar alltid med energi, något han ger till oss i form av helig ande om vi frågar efter det. (Lukas 11:13)