28 Det har ingen betydelse om man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. För ni är alla ett i gemenskap med Kristus Jesus.

Detta visar att det i den kristna församlingen inte ska finnas någon favorisering av ras, nation eller social gruppering. Vi är inte Amerikaner, Kineser, Européer, rika, fattiga eller någon annan splittrande kategori, utan vi är alla medborgare i Guds kungarike.