8 Men om det rentav skulle vara någon av oss eller en ängel från himlen som förkunnar något som skiljer sig från de goda nyheter som vi har förkunnat för er, så ska han vara under förbannelse. 9 Som vi redan har sagt, jag upprepar det igen: Vem det än är som förkunnar goda nyheter som skiljer sig från det som ni tog emot, så ska han vara under förbannelse.

Islam och Mormonism försöker basera sig på Bibeln, och båda påstår att en ängel från Gud kom med uppenbarelser som inte stämmer med de goda nyheterna. Därav vet vi att Islam och Mormonism är falska religioner och att de “änglar” som kom med budskapet är förbannade, d.v.s. demoner. Och att Mohammed och Joseph Smith som förkunnar dessa, är förbannade, d.v.s. falska profeter.

10 Är det av människor jag vill bli godkänd, eller är det av Gud? Försöker jag vara människor till lags? Om jag fortfarande hade sökt människors bekräftelse skulle jag inte vara Kristus slav.

Kan vi vara Gud’s slavar om vi försöker få människors godkännande?

Gal 1:17

Right after his baptism, he “went off into Arabia”—either the Syrian Desert or possibly some quiet place on the Arabian Peninsula that was conducive to meditation. (Gal. 1:17) Paul apparently wanted to reflect upon the scriptures that proved that Jesus was the Messiah. Moreover, Paul wanted to prepare for the work that lay ahead of him. (Read Acts 9:15, 16, 20, 22.) Paul took time to meditate on spiritual things