8 Han gav också Hatak en avskrift av den lag som hade utfärdats i Susa om att förinta dem. Hatak skulle ta med avskriften till Ester, förklara den för henne och be henne träda fram inför kungen och vädja för sitt folk.

Det verkar som att Ester inte kunde läsa det Persiska språket, fast Mordokai i egenskap av minister måste kunna de officiella språken.

14 Om du väljer att inte göra något nu får judarna hjälp och befrielse från ett annat håll, men du och din fars släkt kommer att gå under. Och tänk om det är för en tid som denna som du har gjorts till drottning?”

Jehova kan fixa allt även utan vår hjälp, men om vi inte gör vad vi kan av vår del kan det hända att vi inte får vår belöning.