2 Och alla kungens tjänare som var i kungens port bugade sig och föll ner inför Haman, för det hade kungen befallt. Men Mọrdokaj vägrade att buga sig och falla ner för honom.

Varför vägrade Mordokaj att buga sig för Haman. Haman var en Agagit, vilka var Amalekiter. Amalek var ”den förste bland nationerna” som gjorde ett oprovocerat anfall mot israeliterna efter deras uttåg ur Egypten. Detta skedde i Refidim i närheten av berget Sinai. Följden blev att Jehova beslöt att amalekiterna skulle utplånas fullständigt. (4Mo 24:20; 2Mo 17:8–16; 5Mo 25:17–19). Haman kan ha varit en av de sista kvarvarande amalekiterna. Att han var avkomling till Agag och Mordokaj var avkomling till Saul (Ester 2:5) betydde att de också var arvsfiender.