16 Samma lag och samma rätt ska gälla både för er och för invandrarna som bor bland er.’”

Jehova är opartisk och behandlar inte folk diskriminerande beroende på ursprung. Samma lagar och samma rättigheter ska gälla för både infödda och invandrare. Detta är en princip vi gör väl i att följa.