1 Jehova sa sedan till Mose: 2 ”Säg till hela Israels folk: ’Ni ska vara heliga, för jag, Jehova, er Gud, är helig.

En människa kan aldrig vara helig på samma sätt som Jehova, men att vara helig betyder också att vara åsidosatt för ett speciellt syfte. Vi kan vara heliga genom att hänge våra liv åt Jehova.

3 Var och en av er ska respektera sin mor och sin far, och ni ska hålla mina sabbater. Jag är Jehova, er Gud.

Repetition av det femte budet

4 Vänd er inte till värdelösa gudar, och gör inga gudar i gjuten metall. Jag är Jehova, er Gud.

Repetition av det andra budet.

9 När det är dags att bärga skörden i landet ska du inte skörda ända ut till kanten av åkern, och du ska inte samla in de ax som ligger kvar efter skörden. 10 Du ska inte heller plocka druvorna som blivit kvar i din vingård eller ta upp druvorna som fallit till marken. Du ska lämna dem åt den fattige och åt invandraren. Jag är Jehova, er Gud.

En fantastisk omtanke om de som är fattiga. De kunde få mat genom medisraeliternas givmildhet, men de var inte heller passiva utan fick jobba för det. Att förtjäna sitt bröd gör gott för psyket också.

11 Ni får inte stjäla, ni får inte bedra varandra och ni får inte vara oärliga mot varandra. 12 Ni ska inte svära falskt vid mitt namn och vanhelga det. Jag är Jehova. 13 Ni ska inte lura er medmänniska, och ni ska inte beröva honom något. Ni får inte hålla inne med en inhyrd arbetares lön över natten.

Alla dessa är vidareutveckling av buden att inte stjäla eller ljuga. Bedrägeri är en kombination av dessa.

En inhyrd arbetare levde ofta dag till dag och hade inget undansparat, så att hålla inne hans lön betyder att han förmodligen skulle gå hungrig.

14 Du får inte förbanna den som är döv eller lägga något i vägen för den som är blind. Du ska ha djup respekt för din Gud. Jag är Jehova.

Jehova älskar alla och försvarar de handikappade. Att tala bakom ryggen på en döv eller säga kränkande saker de inte kan höra och försvara sig emot är grymt, fegt och uselt. Lika så att utnyttja en blinds handikapp för att få dem att snaca.

15 Du får inte döma orättvist. Du får varken ta parti för den fattige eller favorisera den rike. Du måste vara rättvis när du dömer andra.

Det är lätt att ta parti för den med hög status om man är en statussökande person, eller att ta parti för den fattige ifall man söker att visa falsk rättfärdighet. Man ska vara opartisk åt båda hållen.

16 Du får inte sprida skvaller och förtal bland ditt folk. Du får inte sätta din medmänniskas liv på spel. Jag är Jehova.

Skvaller och förtal kan bokstavligt talat förstöra liv. Nån som blivit falskt anklagad för vedervärdiga saker kanske aldrig får sitt namn rentvått. Det kan också sätta deras liv i fara ifall folk tror på förtalet och bestämmer sig att hämnas på den oskyldigt förtalade.

17 Du får inte hata din broder i ditt hjärta. Du måste tillrättavisa din medmänniska, så att du inte blir delaktig i hans synd.

Att hata nån i hjärtat kan inte bevisas. Lagen kräver ärlighet och självrannsakan.

Om vi ser vår broder eller syster göra fel bör vi tillrättavisa dem. Det kan kännas svårt men är till deras eget bästa. Annars kan vi få skuld.

18 Du får inte hämnas eller vara förbittrad på någon i ditt folk, utan du ska älska din medmänniska som dig själv. Jag är Jehova.

Älska din medmänniska som dig själv. Det (näst) största budet.

19 Ni ska hålla mina stadgar: Ni ska inte korsa två tamdjur av olika slag. Ni ska inte så ut två olika slags säd på era åkrar, och ni ska inte ha på er ett klädesplagg som är vävt av två olika slags garn.

Gud skapade alla arter enligt deras slag. Genetisk blandning av inkompatibla sorter av varelser är en synd mot Guds auktoritet som skaparen av DNA. Att blanda inkompatibla livsformer genom parning eller genom genetisk manipulation är en så pass grov synd att det faktiskt var anledningen att världen förstördes i Noas flod. Änglar hade blandat sig med människor och skapat oauktoriserade varelser som måste utrotas för att de hotade den genetiska linjen till Kristus.

23 När ni kommer in i landet och planterar fruktträd ska ni till en början betrakta frukten som oren och förbjuden. Under tre år ska träden vara förbjudna för er, och ni får inte äta frukten från dem. 24 Men under det fjärde året ska all frukt från dem vara helig, och det ska vara en tid med stor glädje inför Jehova. 25 Först under det femte året får ni äta frukten. På det här sättet kommer avkastningen att bli större. Jag är Jehova, er Gud.

Att inte röra frukten på 4 år skulle medföra att den föll och ruttnade vid roten av trädet, vilket skulle ge trädet näring tillbaka.

26 Ni ska inte äta något som innehåller blod.

Befallningen att inte äta blod gällde sedan Adam (vegetarianer) till Noa (ej ära kött med blod) till Israel, och är en av de få lagarna som överlevde efter att Mose lag slutade gälla. Den är så otroligt viltig att den aldrig kommer upphöra, för blodet betyder livet och livet tillhör endast Jehova. Det är bara han som har auktoritet över blodet.

27 Ni ska inte raka av håret vid tinningarna eller förstöra kanten på skägget.

Förmodligen för att vara annorlunda än grannationerna

28 Ni ska inte rista märken på er kropp i sorg över någon som dött, och ni ska inte tatuera er. Jag är Jehova.

Dessa var också ritualer kopplade till falsk tillbedjan. Vi bör respektera kroppen Gud har gett oss och inte vanhelga den med att skära i den (inklusive piercing) eller tatuera i den.

31 Vänd er inte till ett andemedium, och rådfråga inte en spåman, så att ni blir orena genom dem. Jag är Jehova, er Gud.

Spiritism av alla de slag är inte ok. Sista delen av 26 säger också “Ni ska inte hålla på med teckentydning och magi.” Så omen, drömtydning och andra former av teckentydning är spiritism.

32 Ni ska resa er för grått hår och visa ära för en äldre. Ni ska ha djup respekt för er Gud. Jag är Jehova.

Jehova tar hand om gamla och svaga.

33 En invandrare som bor i ert land får ni inte behandla illa. 34 Invandraren som bor bland er ska vara som en infödd för er. Ni ska älska honom som er själva, för ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Jehova, er Gud.

Jehova bryr sig om invandrare som ofta känner sig utstötta och vilsna. Vi ska efterlikna hans inställning.

35 Ni får inte vara oärliga när ni mäter längd, vikt eller volym. 36 Ni ska använda en exakt våg, exakta vikter, ett exakt mått för torrvaror och ett exakt mått för vätskor.

En utveckling av budet om att inte ljuga. Ärlighet varar längst och gynnar vår affärsverksamhet.