20 Isak var 40 år när han gifte sig med Rebecka, dotter till aramén Bẹtuel från Paddan-Aram och syster till aramén Laban. 21 Isak bad ofta och innerligt till Jehova för Rebeckas skull, för hon kunde inte få barn. Och Jehova lyssnade på hans böner, och hon blev gravid. … 26 Sedan kom hans bror ut med ett fast grepp om Esaus häl, så han fick heta Jakob. Isak var 60 år när de föddes.

Isak gifte sig med Rebecka vid 40 års ålder men hade inga söner förrän han var 60. Så han var tvungen att be till Jehova i nästan 20 år om sitt problem innan det löstes. Han är ett bra exempel i uthållighet i bön.