Före Kristus

4026: Adams skapas

3896: Sets föds

3791: Enos föds

3701: Kenan föds

3631: Mahalalel föds

3566: Jared föds

3404: Enok föds

3339: Metusela föds

3152: Lemek föds

2970: Noa föds

2370, Kislev, 17: Noas flod börjar

2269, Nisan, 17: Arken landar på Ararat

2369, Kislev, 27: Jorden torr

<2269: Babels torn

2269-2030: Peleg, ”Delning”, hänvisar till att folket delades vid Babels torn.

1943: Tera, Abrams far, dör

1943, (Nisan, 14?): Abram går över Eufrat, Abrahamitiska förbundet träder i kraft,

1943-1513: 430 år av att bo i främmande länder.

1918: Isak föds

1913: Isak blir avvand, men mobbas av Ismael, 400 år av förtryck börjar. (1 Mos 15:13)

1737-1657: Josef är stadsminister i Egypten

1728: Israel kommer till Egypten

1590: Mose föds

1513, Nisan, 14: uttåget ur Egypten

1513: Mose skriver klart första moseboken

1513-1473: Israel vandrar omkring i vildmarken.

1512: Mose skriver klart andra och tredje moseboken

1473: Mose skriver klart fjärde och femte moseboken samt Job

1473: Mose dör

147, Nisan, 10: Israel kommer in i det utlovade landet Kaanan

147, Nisan, 14: Israel firar första påsken i det utlovade landet

1473-1467: Israel erövrar Kaanan

1467: Josua delar up Kaanan till stammarna

1450: Joshua skriver klart boken Joshua

1445, Nisan, 26: Joshua dör

1117: Saul börjar regera

1107: David föds

1100: Samuel skriver klart Domarboken

1090: Samuel skriver klart Rut

1078: Gad och Natan skriver klart 1 Samuelsboken.

1077: David börjar regera

1070: David blir kung över hela Israel, flyttar till Jerusalem

1040: Gad och Natan skriver klart 2 Samuelsboken

1037: Salomon börjar regera

1034 – Ziv: tempelbyggets början (479 år och en månad efter uttåget)

1027: Salomos tempel färdigbyggt

1020: Salomo skriver Höga visan

1000: Salomo skriver Predikaren

997: Salomon dör och Rehoboam börjar regera

997: Israel delas i norr och söder

993: Farao Shishak attackerar Jerusalem

980: Abijam blir kung

978: Asa blir kung

977: Asas första regeringsår

975: Nadab blir kung

975: Etiopiern Zera krigar mot Juda

920: Kung Ahab dör

904: Jehu blir kung av Israel

776: Första Olympiaden

763, Juni, 15: Solförmörkelse i Babylon

758-740: Hosea regerar

753: Rom grundläggs

740: Samaria faller för Assyrien, Israel i landsflykt

629: Josia dör i krig mot Farao Neko

625: Nebuchadnezzar bestiger Babylons tron

624: Nebuchadnezzars första regeringsår

618: Sedekia blir kung i Juda

609: Nebuchadnezzar belägrar Jerusalem

607: Jerusalem faller. Ödeläggelsen av Juda

607, Ab (Jul/aug): Jerusalem intas, bränns. Sedekia tillfångatagen.

607, Tishri (sep/okt): Gedalja lönnmördas. (Sista kungen på Davids tron fram till Messias)

607-539: Babyloniska världsväldet regerar över Guds folk.

605: Daniels profetia om bildstoden

580: Jeremia skriver 1 och 2 kungaboken.

550: Cyrus besegrar Kung Astyages och intar Ekbatana

539: Babylon faller för Cyrus II

539-331: Persiska världsväldet regerar över Guds folk.

539: Cyrus II bestiger tronen i Babylon

538: Cyrus II första regeringsår

538, Vinter: Cyrus beslutar att Judar kan återvända hem

537, Tishri (ca 1 okt): Judarna återkommer från Babylon

536: Grunden till Templet i Jerusalem läggs

530: Kambyses II bestiger tronen i Babylon efter Cyrus II

529, vår: Kambyses II första regeringsår

523, Juli, 16: Månförmörkelse i Babylon

522, Januari, 10: Månförmörkelse i Babylon

522, December: Darius besegrar och dödar Nebuchadnezzar III, börjar regera det Persiska världsväldet.

521 (Nisan): Darius första regeringsår börjar.

516, April, 12 – 515, Mars, 31: Darius 6e regeringsår.

515, Mars, 6: Serubabel fullgör återuppbyggandet av Jerusalems tempel

509: Romerska Republiken etableras

484-425: Herodotus, Historiker

471-401: Thucydides, Historiker

460: Ezra skriver 1 och 2 Krönikeboken.

455, Nisan, 1?: Artaxerxes 20 regeringsår, Nehemja ber om lov att återuppbygga Jerualems murar.

455: återuppbyggandet av Jerusalems murar påbörjas

445, Nisan, 1?: Alternativt föreslaget datum till Artaxerxes 20 regeringsår, Nehemja ber om lov att återuppbygga Jerualems murar

431-352: Xenophon, Historiker

358-338: Artexerxes III regerar Persien (Babylon)

337-335: Arses regerar Persien (Babylon)

331: Persien upphör som världsvälde

125: Johannes Hyrcanus (Mackabeus) påtvingar omskärelse på Edomeerna.

59–17 V.T.: Titus Livius, Historiker

39: Herodes I blir kung över Judeen.

36: Herodes I intar Jerusalem och besegrar Antigonus, son av Aristobulus.

27-14 V.T.: Caesar Augustus regerar

3-2: Quirinius guvenör av Syrien

2, höst – Jesus föds

1, Januari, 8: Månförmörkelse (1:41 timmar).

1, Januari – 1, Nisan: Herodes dör

Efter Kristus

14, September, 15: Tiberius Cesar bestiger tronen i Rom

23-79: Plinius Den Äldre, filosof

28-29 (vinter-vinter): Tiberius Cesars 15 regeringsår.

29, vinter: Johannes börjar döpa

29, höst? Tishri?: Jesu dop

29: Daniels 69e ”vecka” sett från 455 fvt slutar

33: Halva Daniels 70e ”vecka” sett från 455 fvt, Jesus dör

36: Daniels 70e ”vecka” sett från 455 fvt slut. Kornelius blir den förste icke-judiske kristne.

44: Agabus förutsäger hungersnöd

44: Aposteln Jakob avrättad

44: Herodes Agrippa dör, uppäten av maskar

46: Hungersnöd förutsagd av Agabus börjar

49: Kejsar Claudius beordrar alla judar att lämna rom. Aquila och Priscilla flyttar till Korint.

50-52: Paulus första besök i Korint (18 månader)

56-58: Paulus i fängelse i Cesarea

58: Porcius Festus blir guvenör i Judeen

59-61 Paul skickas till Rom.

64, Juli: Rom brinner, Kejsar Nero skyller på kristna. (Paulus förmodligen avrättad)

81-96: Kejsar Domitian regerar i Rom

81-96: Aposteln Johannes fängslad på Patmos

260-340: Eusebius, Biskop av Cesarea

622: Muhammad flyr från Mecca