Ordet heptadisk kommer från grekiskans hepta, vilket betyder sju. Heptadiska strukturer är olika sorters sekvenser och mönster baserade på sjufaldhet av någonting. Och bibeln är full av dem.

Allmänna exempel

 • Gud skapade universum på 6 dagar och vilade den 7e, förebilden för sabbaten.
 • Veckan är 7 dagar.
 • Sabbaten är var 7e dag
 • Var 7 år var det sabbatsår
 • I Egypten var det 7 år av överflöd följt av 7 år av svält.
 • Prästerna marscherade 7 dagar runt Jeriko, och 7 gånger på sista dagen.
 • Salomo byggde templet på 7 år.
 • Naaman doppade sig i Jordan 7 gånger.
 • I uppenbarelseboken nämns 7 lampor, 7 stjärnor, 7 församlingar, 7 sigill, 7 trumpeter, 7 skålar och så vidare.

Rekursiva heptader

En rekursiv heptad är när en sekvens av 7 saker avslutas med att den sista enheten i sig själv en sekvens av 7 enheter.

Exempel av detta finns bland annat i Josua, när Israeliterna attackerar Jeriko. Då går de runt staden sju dagar i streck, men när de kommit till den sista dagen så består den i att de går runt staden sju gånger.

Ett annat exempel finns i Uppenbarelseboken. Där nämns det om sju sigill som bryta. När de kommer fram till det sjunde sigillet består det i sin tur av sju trumpeter som blir blåsta. När den sjunde trumpeten blir blåst består det i sin tur av att sju skålar blir utgjutna.

Heptadiska strukturer i texten

Om vi undersöker de första 17 verserna i Matteus 1, vilket är Kesus genealogi, så upptäcker vi några fascinerande strukturer:

 • Antalet substantiv är 56, eller 8×7.
 • Antalet definitivartiklar är 56, eller 8×7.
 • Definitivartiklarna förekommer i 7 olika former.
 • I den första sektionen, vers 1-11, används 49 olika ord, eller 7×7.
 • Av dessa ord är de som börjar med vokal 28, eller 4×7.
 • De som börjar med konsonant är 21, eller 3×7.
 • Dessa 49 ord har sammanlagt 266 bokstäver, eller 38×7.
 • Av dessa är 140 vokaler, eller 20×7.
 • Antalet konsonanter är 126, eller 18×7.
 • Av de 49 orden är antalet som förekommer mer än en gång 35, eller 5×7.
 • Orden som bara förekommer en gång är totalt 14, eller 2×7.
 • Antalet ord som bara förekommer i en form är 42st, eller 6×7.
 • Antalet ord som förekommer i flera former är 7.
 • Antalet av de 49 orden i första sektionen som är substantiv är 42, eller 6×7.
 • Orden som inte är substantiv är 7.
 • Av substantiven, de ord som är namn är 35, eller 5×7.
 • Dessa 35 namn används 63 gånger, eller 9×7.
 • Antalet manliga namn är 28, eller 4×7.
 • De manliga namnen används 56 gånger, eller 8×7
 • Antalet namn som inte är manliga är 7.
 • Det nämns tre kvinnliga namn – Tamar, Rahab och Rut. Antalet bokstäver i de grekiska versionerna av deras namn är 14, eller 2×7.
 • Antalet sammansatta substantiv är 7.
 • Antalet bokstäver i sammansatta substantiv är 49, eller 7×7.
 • En stad nämns, Babylon, vilket på grekiska har 7 bokstäver.