I Hesekiel 40:5 ser Hesekiel en man med en mätstav.

Mätstaven som mannen hade i handen var sex alnar lång (varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln).

En aln mätte 44,5cm, motsvarande längden från armbågen till fingerspetsen på en vuxen man. Hör sägs det att i denna alnen, även kallad en lång aln, lade man till en handsbredd, 7,4cm, vilken var en sjättedel så lång som en kort aln.

Så en kort aln är sex handsbredder, och en lång aln är sju handsbredder.

Intressant att Heptadiska strukturer återkommer även i sådana små detaljer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *