I Josua kapitel 2 talas om skökan Rahab. Hennes namn betyder “Bred”.

I Jesaja 51:9 talas om Rahab som ett namn för Egypten. I detta fallet betyder det arrogant.

Men vad är skillnaden?

I Jesaja används “רַהַב” och i Josua “רָחָב”. Samma bokstäver fast olika vokalpunkter. Vokalpunkterna pekar på väldigt lika ljud, med skillnaden att det enkla strecket indikerar ett ljud lite mer åt ä-hållet än a.

Med andra ord uttalas Rahab i Jesaja aningen mer som “Rähäb”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *