På hebreiska finns två varianter av bokstaven N (nun). נ och ן. נ förekommer i början eller mitten av ett ord och ן i slutet.

Nun har i sig betydelsen grodd, yngel, fisk, liv, och symboliserar ofta Jesus, till exempel att han var “telningen” eller “grodden” och “Nasarén”.

Enligt judisk tradition kallas också נ för “den ödmjuke tjänaren” och ן för “den ärade tjänaren” för att den första ser ut som en figur som böjer sig på knäna och den andra som en stående figur. Så det är en fin tanke att den ärade tjänaren kommer i slutet av orden – efter att han tjänat ödmjukt.

Och på samma sätt som vi beskriver Z som “zäta” skrivs namnet på bokstaven N som “Nun” på hebreiska: נון. Från höger till vänster N-U-N. I mitten är Vav, som betyder spik. Med andra ord: “Ödmjuk tjänare” + “Spik” = “Upphöjd tjänare”. Jesus, som var en ödmjuk tjänare av gud, blev fastspikad, och sen blev han upphöjd och ärad, fortfarande som Guds tjänare.

Jesus är också den grekiska versionen av Josua. Så kanske var härföraren Josua en profetisk person: Josua (Jesus) Ben (Sonen) Nun (N=Liv / Ödmjuk tjänare uppspikad blir upphöjd tjänare).

Hmmm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *