När vi ber om vägledning så är det kanske svårt att veta exakt hur man kan ta emot och förstå vägledningen. Man kanske ber om vishet att välja mellan A eller B, men hur vet man att Gud svarat, och vad svaret är? Vi ska se några exempel från Bibeln om min favoritmetod:

Det första exemplet är när Elieser blir skickad till Haran för att hitta en hustru åt Isak.

1 Moseboken 24:42-46

42 När jag kom till källan i dag bad jag: ’Jehova, min herre Abrahams Gud, välsigna min resa. 43 Jag står här vid en vattenkälla. När en ung kvinna kommer för att hämta vatten ska jag säga så här till henne: ”Var snäll och ge mig lite vatten ur din vattenkruka.” 44 Om hon säger till mig: ”Ja visst, och jag ska hämta vatten till dina kameler också”, då vet jag att hon är den kvinna som du, Jehova, har valt ut till min herres son.’45 Innan jag var färdig med min bön kom Rebecka gående med en kruka på axeln, och hon gick till källan och hämtade vatten. Då sa jag till henne: ’Var snäll och ge mig lite vatten.’ 46 Då lyfte hon snabbt ner krukan och sa: ’Drick, och jag ska ge dina kameler vatten också.’ Så jag drack, och hon gav även kamelerna vatten.

Så för att vara säker på sin sak sa Elieser exakt vad han ville skulle hända, och det skulle tjäna som tecken, ett klart tydligt ja eller nej på hans fråga. För Jehova är det en småsak att styra händelserna så att de händer så som man bett om, och i detta fallet hände det exakt som Elieser bett, så han kunde vara helt säker på att han fått svar från Gud.

Ett annat exempel är Gideon

Dommarboken 6:36-40

36 Sedan sa Gịdeon till den sanne Guden: ”Om du kommer att rädda Israel genom mig, som du har lovat, 37 ge mig då ett tecken. Jag lägger nyklippt ull på tröskplatsen. Om det bara kommer dagg på ullen men marken runt omkring den är torr, då vet jag att du kommer att rädda Israel genom mig, precis som du har lovat.” 38 Och så blev det. När han steg upp tidigt nästa morgon och kramade ur ullen, kom det så mycket vatten att det fyllde en stor skål. 39 Men Gịdeon sa till den sanne Guden: ”Låt inte din vrede flamma upp mot mig, men jag vill be om en sak till. Snälla, låt mig göra ett försök till med ullen. Jag ber dig, låt ullen vara torr men marken runt omkring vara våt av dagg.” 40 Och Gud gjorde precis så den natten. Det var dagg överallt på marken, men ullen var torr.

Så Gideon bad också om ett tecken genom att saker och ting skulle hända så som han frågade efter. Likt Elieser var han väldigt specifik i sin begäran: Det skulle bara komma dagg på ullen, men inte marken.

Men vi lär ytterligare en läxa från Gideon. Han tvekade lite. Jag menar, kanske det var en händelse att daggen bara kom på ullen? Så han bad igen, och denna gången ville han ha ett lika specifikt resultat, men tvärtom! Ingen dagg på ullen, bara på marken. De två ytterligheterna skulle bevisa att bönesvaret inte bara var en slump.

Så vad tyckte Jehova om hans tvivel? Tänk på att Jehova hade redan skickat en ängel som pratat direkt med Gideon, och ängeln hade låtit eld förtära ett offer av bröd och kött – kött med spad på till och med – inför Gideons ögon. Vad mer behöver man se för att bli övertygad?

Men Gideon tvivlade ändå. Förmodligen för att hans grannar hotade att våldföra sig på honom. Det är inte lätt att vara människa. Men Jehova förstår oss, att vi är bara stoft, och han gjorde som Gideon begärde. Och det var tillräckligt för att Gideon skulle handla.

Så Elieser och Gideon bad båda om ett tecken. De själva definierade vad tecknet skulle vara, och de var väldigt specifika, och Gideon till och med dubbelkollade för att vara säker.

Så när du står inför tuffa beslut, be till Jehova Gud att få ett klart och tydligt tecken på vilken väg som är bäst. Säg att om han vill att du ska göra A, så ska X hända, men om han vill att du ska göra B så ska Y hända. Var specifik. Ju mer specifikt och unikt det är (inom resonliga gränser såklart) desto mer säker blir du på att det är ett bönesvar. Och var inte rädd att dubbelkolla om du fortfarande tvivlar.

Men när du känner att du fått ditt svar, och det stämmer överens med Guds vilja, så tveka inte att göra valet och fullfölja det, så ska Jehova välsigna dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *