Jag fick en egen odlingslåda att odla i. För att få en odlingslåda i den här odlingsföreningen måste man vara på plats den andra lördagen i februari, mellan klockan 14:00 och 14:30, skriva upp sig på ett lotteri, och hoppas på det bästa. Olika föreningar har olika kreativa sätt att välja medlemmar.

Jag fick hur som helst en låda, men den är stelfrusen, så här försöker jag tina upp den lite genom att övertäcka den med plast, i hopp om att växthuseffekten ska hjälpa till lite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *